PROCES

Hvert projekt formes forskelligt, og derfor er det også individuelt, hvilke faser projektet har behov for. Nedenstående er en gennemgang af vores faser, og hvad de indebærer. På den måde får du et overblik over processen.

Indledende møde

Ved opstart af hvert projekt har vi et dialogmøde, enten hjemme hos dig eller på tegnestuen, hvor du giver os et indblik i dine ønsker og forventninger. Vi indhenter og medbringer tilgængelige oplysninger, der har betydning for dit projekt. 

Sammen gennemgår vi projektet, og vi vil blandt andet gennemgå følgende:
 • Hvordan passer tilbygningen til det eksisterende byggeri
 • Hvad skal der tages højde for, inde som ude
 • Lysindfald
 • Hvilke værdier skal bevares
 • Adgangsveje/overgange mellem nyt og eksisterende
Mødet er uforpligtende, men det kan være startskuddet til dit nye projekt. Derfor aftaler vi altid på mødet, hvad næste træk er. Hvis du vælger at gå videre med projektet, vil vi efterfølgende udarbejde et prisoverslag, så du kan få en idé om arbejdsgang og økonomi. Herefter går vi videre til skitsefasen.
Prisen for dialogmødet kr. 3000,- inkl. moms, indenfor Guldborgsund kommunegrænse. Ud over kommunegrænsen tillægges et gebyr afhængig af den geografiske placering.

Idé- og Skitsefase

Her udarbejder vi en skitse, hvor du kan se dit nye hjem eller tilbygning. Med denne tegning begynder dit byggeprojekt. I denne fase er det vigtigt, at projektets udforming bliver lagt på plads. Her tages bl.a. beslutning om, hvilket materiale, detaljer og stemning dit projekt skal have. Vi laver de ændringer, der skal til for, at vi opnår det ønskede slutresultat.

Vi udarbejder bl.a. følgende:
 • Skitseret plantegning, som bruges til at få udformet projektet i de første grov træk
 • 3D visualisering. Dette giver et godt billede af, hvordan dit projekt kommer til at se ud, da det stort set viser det færdige resultat
 • Vi har en løbende dialog, så vi i fællesskab kommer frem til det udtryk der ønskes
Med ovenstående skitser, får vi omsat dine ideer og tanker til noget mere håndgribeligt.
Visualiseringen kan du bl.a. også bruge, hvis du skal ansøge om realkreditlån.
Priseksempel for idé- og skitsefasen for et sommerhus kr. 23.000, - inkl. moms

Myndighedsfase

Ved projekter, som nybyggeri eller tilbygning er det nødvendigt at få udarbejdet myndighedstegninger, samt beskrivelser af projektet, da der skal ansøges om byggetilladelse mv. hos kommunen.

Vi udarbejder følgende:
 • Plantegning - en mål fast tegning, hvor hele husets grundplan og ruminddelinger er indtegnet
 • Facadetegninger- også kaldet ”opstalter”. Alle huset facader set udefra
 • Situationsplan – plan over husets placering på grunden, hvor afstand til skel/nabo og vej er vist
 • Udarbejdelse af beskrivelser
Ovennævnte bruges ved indsendelse af byggeansøgning til Byg og Miljø, som vi også tilbyder at hjælpe med.

I nogle tilfælde kan der være behov for at tilknytte en landmåler, hvis kommunen stiller krav om f.eks. fundaments planer. Vi hjælper gerne med kontakt til landmåleren, hvis det ønskes.
Timeforbrug i denne fase ligger oftes mellem 25-35 timer 

Projekteringsfase / Udførelsesfase

Dette er den mere tekniske fase, hvor vi går i dybden med dit projekt. Rådgivningen giver dig de bedste forudsætninger for et byggeri uden de store bekymringer. Vi laver en plan for projektet, og sikre dig et godt forløb.

Vi udarbejder følgende:
 • Tekniske tegninger/ byggetegninger – Snittegninger som viser opbygningen af gulv, væg og tag
 • Materialeliste til hjælp for håndværkerne
 • Fører tilsyn for at sikre, at arbejdet udføres korrekt
 • Har aflevering af projektet med gennemgang af mangelliste med håndværkerne
I de fleste tilfælde kan der være behov for at tilknytte en ingeniør, som udregner konstruktionsberegningerne. Vi hjælper gerne med kontakt til ingeniøren, hvis det ønskes.
Timeforbruget i denne fase er meget afhængigt af projektet, og vi kan derfor ikke i denne oversigt, komme med et estimat. 

Færdigmelding

Der udarbejdes dokumentation for at dit byggeri overholder de gældende byggeregler, samt at de krav, der blev stillet til byggetilladelsen, er overholdt.

Vi udarbejder følgende:
 • Indsamling af materiale fra håndværkerne til ibrugtagningstilladelse.
 • Vi koordinerer med håndværkerne, hvad der skal bruges af materiale til færdigmeldingen.
 • Udarbejdelse og indsendelse af rapport med oplysninger til godkendelse hos kommunen.
Når din færdigmelding er godkendt, modtager du en ibrugtagningstilladelse som betyder, at du nu må tage dit byggeri i brug.
Vores timepris er kr. 950,- inkl. moms.


Da hvert projekt er unikt og har forskellige behov, tilpasser vi timeforbrug og individuelle behov, hver gang vi udarbejder et tilbud.
Kontakt os gerne for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med dit byggeprojekt, og hvilke faser der er behov for. Gennem god dialog skaber vi et tæt samarbejde og et vellykket projekt.
Kontakt Os
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram